Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1429 Pisarz: 12 Numer roty: 309
Rotha testium subscriptorum:

[Tako gÿm etc. ÿako Mÿeʃczanýe coʃz
minʃczý nyeranczili Szydowýe Michalowy
za pana Barthoʃza pod zalogø
ale pod wʃzyøgnýenim]