Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1429 Pisarz: 12 Numer roty: 308
Pocup. Rotha testium subscriptorum:

Tako gim etc. ÿako Jan a Barthoʃz
zbochlewa trzýmalý polowyczø
mlýna [ÿaʃz ku bochlewu przi
ʃluʃza] pocoyne mýmo trzi latha
na [Bochlenýczÿ] na rzecze Gople
nýczÿ


Induccio Bochlewo. Testes pro parte Johannis et Barthossii scultetorum de Bochlewo ad instanciam Cestkonis et Margarethe uxoris sue de Comorowo: primus nobilis Wlodko Slawoszewsky, secundus Nicolaus Ostrowansky, tercius Nicolaus de Choczicza scultetus Lubÿeczský, quartus Lascharius de Szýszyno, quintus Stephanus de Gorÿnýno, s/extus// Sÿeczÿech scultetus de Malÿni/...//