Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1429 Pisarz: 12 Numer roty: 307
Popowo. Nota, nobilis Albertus de Popowo habet probare sex testibus nobilibus ad instanciam Sczyborii de Scziborowice pro XL et II 1/2 marcis  grossorum latorum, quas dedit super medietatem obligacionis ibidem in Racowo, quam tenet, tali rota:

tako nam
etc. yako woýtek dal czterdzeʃczy
grzýwen ypoltrzecze grzywný gro
ʃzy ʃzyrokich na pol ʃaʃtawÿ czʃo
gyø trzýma wracowýe rzcøcz
[a] na pana Cziborowø czøʃcz