Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1429 Pisarz: 12 Numer roty: 306
Popowo. Nota, nobilis Albertus de Popowo habet producere sex testes nobiles ad instanciam strennui Stiborii de Szcziborzicze super peccunias, quas dedit super medietatem obligacionis in Racowo tali rotha:

Taco nam
pomoʃzi bog Iʃzwanthi Criʃz Jaco
woÿtek dal Oʃzmdzeʃʃant Ipÿancz
grziwÿen groʃzow ʃzirokÿch Czeʃt
cowÿ nadzeʃzancz gmÿoth [w] yna
{ʃoltiʃa} [Ina carczma] wracowÿe Iÿeʃz
dzerʃzÿ wʃzaʃtawÿe


Terminus ad primos terminos particulares Gnezne celebrandos.