Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1429 Pisarz: 12 Numer roty: 304
Rota, qua iurabit Michael notarius Kczynensis ad instanciam Johannis Koze de Domaslaw:

Tako mý
pomoʃzy bog y ʃwýanthy {+} ya
ko czʃom piʃal rok mÿedzy
daronýø a Janem Coʃą thom
piʃal zprawÿedlywie podlug
prawa pyʃarʃkego nýedla
ʃzadnego przemýczenya a nÿ
ʃzadneÿ
ʃtronýe nadloʃzenýa
ale yʃz mÿ dwýe ʃtronýe
kazale.