Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1429 Pisarz: 12 Numer roty: 303
Alii in testimonium:

yako tho ʃwyadczø yako na
talia dawala wczaʃ awgo
dzýnø ʃʃto grzýwen [gr.] {gr.} Jano
wy a on gich wʃzyøcz ned
bal


Induccio Popowo. Testes virtuose Natalie de Popowo ad instanciam nobilis Johannis de Studzenecz: primus Petrus de Wÿnecz, secundus Przedslaus de Malochowo, tercius Stephanus de Ossno, quartus Petrus de Boÿanice