Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1399 Pisarz: 3 Numer roty: 30
Hec est rotha Samborii:

Taco mi pomoʃzi bog yʃwanti +
Jacom neʃzapowadal tim dzeczem wy
kupicz wolu