Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1390 Pisarz: 1 Numer roty: 3
Testes Nicolai de Olszicze contra Marcussium de Nicolaie/icze//: Primus Andreas Olsiczsky, item Henricus Olsiczsky, item Jaszek Ianczewsky, item Janus Zablothsky, item Nicolaus Sgdirza. — Rotha:

Tako mi pomos bog iʃuanthi kris +
Jako tho ʃwathczimi Jako marcuʃʃ
obeczal micolaieui iachacz ʃnim zagego m<...>
naczczi oczthirzigrziwni ʃkodj.