Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1429 Pisarz: 12 Numer roty: 299
Slup. Nota, nobilis Nicolaus de Slup habet statuere nobilem Nicolaum de Czelcza et Bodzantham de Dzÿrzsnÿcza in Pýòdrÿ  ad instanciam Johannis de Jaroslawýecz, qui iurabunt:

Tako nam etc. yakoʃmý bili poʃli
ot mýcolaýa do ýana Jaroʃlaw
ʃkego abi prziʃzedl [ýprzal ʃzÿe
ʃze za nýą otho ocz bil poʃwan
a on nyechczal przÿgd] aby
gý wýprzal ocz mu ranczil
a on nýechczÿal