Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1429 Pisarz: 12 Numer roty: 298
Rotha testium subscriptorum:

Tako nam etc. yako maczeÿew[i]
oczecz nÿewʃzýøl dobitka [y]
zedwu domu ÿ drugych rze
czÿ ÿako ʃto grzýwen, a nÿ
gych maczey poʃzil poʃmýer
czÿ ʃweÿ ʃÿoʃtri, kczemuʃz
bý mýal bycz Sygmund y
ʃbraczýø blyʃzʃzý poʃzmýerczý
ʃweý ʃzýoʃtri ʃtrýgne rodzone
ʃzýoʃtri dzewkÿ


Nobilis Mathias de Jaroczyno habet prestare iuramentum metsextus cum nobilibus ad instanciam Sigismundi Nicolai Potulyczsky et Johannia Comva tali rotlia ut profertur. Terminus primus ad primos terminos particulares in Pysdrÿ.