Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1429 Pisarz: 12 Numer roty: 297
Rotha testium subscriptorum:

Tako gim etc. yako pÿotr ʃzu
kal thego czlowýeka czʃo
pan kaliʃky rzekl aby bil
gego ludzÿ poʃzeʃzcza wczwye
dzýnýe gýego nyeoʃtrzegayø
y prze