Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1427 Pisarz: 12 Numer roty: 296
Trczel. Item veniens nobilis Miroslaus de Paxino procurator et nomine procuracionis Mathie de Trczel et proposuit verbo nomine eiusdem Mathie contra nobilem Albertum de Labischin:

[Tek] Tego naczyø
ʃzaluyø yʃzeʃz dzerʃzal racowo
wzaʃtawye atam dzerʃzøcz wza
ʃtawye, zaʃtawileʃz dwa ʃladi
{v} wýʃʃych pyenandzech wpyøczi
naʃcze grziwen, a gdi pan
maczek vicupowal bliʃkoczø
dzedzynø Racowø, tediʃz mu
myal wyprawycz ta dwa ʃla
di wpyøczinaʃcze grzywen y
natoʃzy {mu} ʃwoy liʃt dal.
...
y maʃz namýø
liʃt nyemam go tuta {ale} {gy} {mam} {doma} [ale gÿ] {a} gotoweʃm gy na poroczky przi
neʃcz.
... Ja mu niczʃ nyeʃnaÿø bo bi mýal namýø
ktorÿ liʃt tu bi ʃnim ʃzalowal
a tim gya[l] chczø ʃýʃcacz owa
przyʃand


Et ibi proposuit contra eum cum procuracione non citans eum. Et ideo pro eadem causa dedimus terminum ad proximos terminos generales ad audiendum sentenciam dominorum.