Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1427 Pisarz: 12 Numer roty: 295
Nowemýasto. Rotha, qua iurabit nobilis Nicolaus advocatus de Nowemýasto erga nobilem Owkam relictam olim Tharchale ad proximos terminos particulares:

Tako my etc. ya
kom Ja nyewzyął wrøcoyemʃtwo
pana Ridzinʃkego zapanÿeÿ Ow
ký vyano.