Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1424 Pisarz: 12 Numer roty: 290
Rotha testium subscriptorum:

yako Micolaý Brudzewʃkÿ
nýeʃlupil kmyoth kzandza
myʃzczýnich gydøcz zkyczko
wa a ný gim pobral mye
czew a ny naʃzew nadob
wolne drodze


Brudzewo induccio. Testes nobilis Nicolai de Brudzewo contra laboriosos kmethones de Mýszky Nicolaum, Andream et Michaelem: primus Spitek scultetus de Slawno, secundus Jacussius de Bodzeporowice, filius Laurencii, tercius Laurencius de Bodzeporowice, quartus Stanislaus Szaszyn de Lubowice, quintus Bliczbo/rius// de Pomorzanowice, sextus Johannes de Borcowo.