Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1424 Pisarz: 12 Numer roty: 288
Dobyeyewo. Rotha, qua iurabit nobilis Johannes de Dobýeyewo ad instanciam Johannis de Swynari ad proximos terminos particulares:

Tako
mý etc. yako mam dzeʃzancz
grzýwen ʃcodi [o nýewý] o lowýe
nye rib tego roku czʃo mý
pan ian nyeczlil yako liʃt
mowý