Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1424 Pisarz: 12 Numer roty: 287
Grochowiska. Rotha, qua iurabit nobilis Zawissius ad instanciam religiose Katherine abbatisse et conventus sanctimonialium in Gnezna ad proximos terminos particulares:

Tako mý
etc. yako kzený opaczeʃza
yʃconuentem nýedala oʃmÿna
ʃcze ʃcott czwartego latha me
mu oczʃu platu