Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1424 Pisarz: 12 Numer roty: 286
Et Petrus Coska de Czelmowo iurabit, quia circa hoc fuit presens:

[yako] yʃze Margo
rzatha darowala konÿem woý
czecha oktory nan ʃzalowala
...