Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1424 Pisarz: 12 Numer roty: 281
Rota presencium:

yakoʃmy przitem bili gdi on ʃza
dal Jacubowý narambicz voz
drew wʃwem leʃze zaprzepi
the
...


Testes Jacobi de Pobÿedzÿska ad instanciam Petrassii de Wronczino: primus Thomas Wartala, qui presens fuit, secundus Paulus consul, qui presens fuit, tercius Stanislaus Dubÿel, qui presens fuit, quartus Paulus Redko, qui presens fuit, quintus Stanislaus Pÿsczek, qui presens fuit, sextus Swÿanthek, qui presens fuit.