Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1424 Pisarz: 12 Numer roty: 278
Rotha testium subscriptorum:

yako tho ʃwyadczø, yako Jacub przi
ʃzedl na pana Janowø goʃpodø ý
ranýl mýcolaýa czlowyeka pana
Janowego atamo aczʃzýe czʃo do
ʃtalo Jacubowý otpana Jana
tho ʃzye doʃtalo zaýego poczøtkem
yʃze pyrzwe ranil gego czlowy
eka przedyego obliczem


Testes pro parte nobilis Johannis Redlo Scokÿ ad instanciam laboriosi Jacobi kmethonis de Rosczinno: primus Nicolaus de Boÿanice, secundus Michael de ibidem, tercius Jarotha de Wÿlkowige, quartus Albertus de Lubowice, quintus Nicolaus ibidem, sextus Michael de Lopÿenno.