Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1423 Pisarz: 12 Numer roty: 277
Rota Boyanice. Rota, qua iurabit Petrus de Boyanice ad instanciam Stanislai de Micolayewice ad proximos terminos particulares :

ya
kom nyeranczil trzech grzýwen
a ʃzeʃczy groʃzy Staniʃlaowý poʃa
gu ʃz{y}eʃtrzýna