Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1423 Pisarz: 12 Numer roty: 276
Rota Grzibo(wo):

yako Jutka nyepoʃzøla na ÿano
wem vcupÿenyu ʃzitha yako
pyancz grzywen ale czʃo ʃzø
la tho ʃzøla na ʃwem


Testes Jutcze de Grzibowo ad instanciam Johannis de ibidem: primus Przethslaus de Grzibowo, secundus Johannes de Czaszoltowo, tercius Bodzantha de Sczitniky, quartus Miroslaus de Paxino, quintus Jaszek Smolczicz de Grzibowo, sextus Michael Smolczicz de ibidem.