Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1420 Pisarz: 12 Numer roty: 274
Lubowice. Rota, qua iurabit nobilis Bartholomeus de Lubowice ad instanciam Anne de Kÿszkowo:

Tako mi pomoʃzý etc.
ýakom Nýebil Jednaczem a nÿ rąkoymÿą Naprzecziwo Hancze
ʃkÿʃzkowa o tczerzi grziwni przeʃz
dzÿewanczi ʃcoth