Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1420 Pisarz: 12 Numer roty: 272
Rotha subsequencium:

yako marczin odbil [Co] czøʃzø micolaýewy atam acz mu ʃzÿe
rany doʃtali thy mu ʃzye doʃtali zayego poczøtkem


Induccio Czelusczyno. Item testes Nicolai de Czelusczyno ad instanciam Martini kmethonis de ibidem: primus Thomas Jaszcowycz de Czelusczyno, secundus Jacussius eius frater de ibidem, tercius Swyanch de Nadarszice, quartus Martinus de Zdzychowyce, quintus Derslaus de ibidem, sextus Swyanthomirus de Wyslawice.