Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1420 Pisarz: 12 Numer roty: 271
Item nobilis Laurencius {de Golczewo} habet prestare iuramentum pro II sexagenis dampni ad proximos terminos particulares ad instanciam Nicolai de Moscznycza [iuxta terre consuetudinem]:

yakom
ʃzye nye podal wnÿ yednø ʃzcodø [o th] mýcolaÿewý othÿ dwÿe
copÿe