Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1420 Pisarz: 12 Numer roty: 270
Induccio Grzibowo. Testes Petri de Grzibowo ad instanciam Johannis de ibidem: primus Przethslaus de ibidem, qui presens fuit, secundus Stasszek Crczonowycz de ibidem, qui presens fuit, tercius Philippus de ibidem, quartus Jasszek Smolczicz de ibidem, quintus Miroslaus de Yelythowo, sextus Johannes Luczczicz de Grzibowo. — Rotha primorum:

yako przitem bili yako Pyotr
zaʃtawýl marczynowý wʃzy
ʃtkø ʃwø dzelnyczø ʃewʃzyt
kim prawem wedwu grzywnu
yedno ʃzyedliʃko a ogrod wy
gÿøwʃzy