Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1397 Pisarz: 3 Numer roty: 27
Nota testes, quod ducit Vitus Kameneczski contra Przedslawam: primus Waurzinecz Rogalinski, qui circa hoc, secundus Jaroslaus Spomorzanowicz, qui circa hoc fuit, tercius venator Malczewski, quartus Laurencius castellanus Ostrouiensis, quintus Sandziuogius Przemantensis, sextus Albertus plebanus in Slawno. — Hec est rotha:

Taco gim pomoʃi bog y ʃwanti + yacoʃmi
przitem bili Jaco przedʃlawa vitowi go
rzuchowo vopekane iemu dala aʃlubila
gi Sewʃitkich ʃcod yagcz
Jaco to Swadczimi etc.