Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1419 Pisarz: 12 Numer roty: 267
Induccio Staranszyno. Testes nobilis Sandiuogii de Staranszyno ad instanciam Sandcze et Swyanchne de Oszek: primus Petrassius Zunsky, secundus Sandiuogius Nýemczynsky, tercius Jacussius Turzynsky, quartus [Derslaus] Yeszersky Sbilut, quintus Janussius de Polikno, sextus Sandiuogius de Myedzwyad. Terminus in Nakel ad primos terminos. — Rotha:

yako Micolay oczecz Sandczyn y Swyan
chnin nýewloʃzil ʃʃta grzywen [na]
v woyʃko a wborzantkowo [a] na wy
cupyene tichgiʃtich dzedzyn