Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1419 Pisarz: 12 Numer roty: 266
Rotha:

yako tho ʃwyadczymi yʃz tho
yako natem prze[ʃ]pyʃze pyʃa
no tho ʃoltis prawo myal [y tego] a ten liʃt pyʃarz wpra
wye wʃzyawʃzy ʃtraczil


Et dum perduxerit literam copialis, debet in librum notari et adiudicatoriam literam a iudice sumere.