Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1419 Pisarz: 12 Numer roty: 265
Induccio Noscowo. Testes nobilis Thome de Noscowo contra Dobrogostium et Nicolaum de Marszelewo: primus Nicolaus Colaczkowsky, secundus Petrus de Wygrosowo, tercius Bartholomeus de ibidem, quartus Passzek de Zolcze, quintus Crczon de ibidem, sextus Mathias de Zolcze. — Rotha:

yako tho ʃwyadczø yako Marcuʃz
y yego dzantky nyemayø wy
anczey na ʃaʃtawye na prziby
nye yedno pyantnaʃcze grzi
wen pyancz groʃʃzewych a
oʃtatek poʃpolitich.