Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1419 Pisarz: 12 Numer roty: 264
Staw induccio. Compositores Przespraw gener, sed perdere non debet, secundus Thomislaus de Nadarszice. Testes nobilis Mathie de Staw ad instanciam Przechne de ibidem: Johannes de Lynowecz primus, secundus Ligascz Szuchorzewsky, tercius Olbrich eius frater, quartus Petrus de Rancawczyno. Terminus primus in Pysdry, ad terminos particulares primos. — Rotha:

yako tho ʃwyadczø yako ʃmý Je
dnali wawrzyncza z maczeyem
oraný aon ʃdrow bil a nye
leʃzal na ʃmertelnem loʃzv[m]
y poranach rok ʃyw bil, a
zdrow bandacz yeʃdzil natar
gi nagodi y weʃzwadecztwo