Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1419 Pisarz: 12 Numer roty: 260
Testes Stiborii de Labiszyno: primus Stephanus de Lopenno, secundus Thomek de ibidem, tercius Nicolaus Clodzynsky, quartus Johannes de ibidem, quintus Sandiuogius Cobiliczsky, sextus Petrassius de ibidem:

Tako etc. yako pan ʃczÿbor
nÿecaʃal Roʃcowʃkemu
vcraʃcz Conya, anÿ konÿ
cradzonich wdzen ʃwy
antego Barthlomÿeya
a ny naʃaÿutrz v domu w ʃwem any wyʃdbye
chowal any zamycal
anÿ chartow