Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1419 Pisarz: 12 Numer roty: 259
Induccio Gurowo. Testes Voyslai de Gurowo ad instanciam Jachne de Drachowo conthoralis Dobrogosti: primus Paszek Zoleczsky, secundus Petrus Coska Czelmowsky, tercius Crczon Zoleczsky, quartus Bartholomeus Zoleczsky, quintus Thoch de ibidem, sextus Paulus de ibidem. In Gnezna terminus. — Rotha:

yako woyʃlaw [nyewnyoʃl]
nyewʃzyøl [vy] nyewnyoʃl
vyanczey yedno czterdzeʃczy yako pany vichna nyewnyo
ʃla wýanczey yedno czter
dzeʃczy grziwen oczczyʃnÿ
ʃwey dzewky w gurowo
[maczerziʃny] ocziʃny