Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1424 Pisarz: 11 Numer roty: 255
/...// quintus Janussius de Grzibowo, sextus Stephanus Wothczicz de ibidem. — Rotha:

Tako gim pomoʃzy bog etc. Jaco
tho ʃwathczimi Jaco dwadzeʃcze
grziwen polowiczø groʃzy apolowi
<...>ylitich Jacub widal na
<...> dzelniczø naczwarthø czanʃcz