Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1418 Pisarz: 11 Numer roty: 253
Jelithowo. Testes pro parte Alberti de Jelithowo contra Jacussium et Mathiam de ibidem: primus Jacussius filius Miroslai de Jelithowo, secundus Stanislaus Juthskÿ de Zolcze, tercius Budziuogius de ibidem, quartus Mathias de Grzibowo, quintus Jacussius filiaster Wiszak de Jelithowo, sextus Dadzibogius de Bodzeporouicze. — Rotha:

Tako gim pomoʃzy bog Jaco tho
ʃwathczimi Jaco yeʃth woczechow
ʃzad wyego ogrodzenu athen ʃzad
yeʃth poʃzwem {othczu} [ʃwachne ] trzi latha
dobrowolne witrzimal