Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1418 Pisarz: 11 Numer roty: 250
Alii in testimonium:

Jaco tho
ʃwathczimi Jaco Jacuʃz Macze
yewego nicz wancze nyeoral
yedno czo mu wydzelono