Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1418 Pisarz: 11 Numer roty: 249
Coszmowo. Testes pro parte Jacussii de Coszmowo contra Mathiam de Melno de ibidem: primus Thomas Przibcouicz de Zolcze, qui fuit divisor et presens, secundus Potrek de ibidem, tercius Jacobus de Malochowo, quartus Thomas de Drachowo, quintus Petrus Lanczka de Zolcze, sextus Petrus de Celmowo. — Rotha:

Tako my pomoʃzÿ bog Jacom
býl dzelczø wthÿ czaʃzÿ yprzi
themem bÿl Jacom potraʃza
ʃztaʃzkem roʃdzelil wecugiʃtim
dzalem atho yeʃth Jacuʃz then
dzal poʃzwem othczu trzi latha
widzirzʃal