Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1418 Pisarz: 11 Numer roty: 248
Coszmowo. Testes pro parte Jacussii de Coszmowo contra Mathiam de Melno: primus Paulus Cangewca de Zolcze, secundus Krczon de ibidem, tercius Jacussius filius Petri de ibidem, quartus Bodzantha de Sczithnikÿ, quintus Paulus de Zolcze, sextus Jacussius Boszeyewicz de Zolcze. — Rotha:

Tako gim pomoʃzÿ bog etc.
Jaco tho ʃwathczimi Jaco
Jacuʃz nyeporambil dambu
Maczkowy Coʃzmowʃkemu ʃztha
co dobrim yaco ʃzam anÿgo
wʃwoÿ dom woʃzl