Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1418 Pisarz: 11 Numer roty: 245
Gora. Rotha. Nota, iurabit nobilis dominus Theodricus de Gora in terminis generalibus aut tercia die post primum ingressum domini regis Gneznam proprya in persona ad instanciam Stanislai et Stepha/ni// fratrum suorum etc. Rotha:

Taco Gim pomoʃzý bog etc. Jaco
[tha] tego nevczinil nÿʃzednø
ʃzmowø chitrzø gedno dzalem
prawim