Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1418 Pisarz: 11 Numer roty: 241
Odolcouicze. Nota testes Mathie de Odolcouicze contra Broszam: primus Jasco de Zalesze, secundus Johannes de Malicze, qui presentes fuerunt, tercius Andreas de Caczcowo, quartus Vbislaus de Vnastouice, quintus Mathias de Rzemenewicze, sextus Paulus de Tupadli. — Rotha:

Tako gim pomoʃzÿ bog etc.
Jako tho ʃwathczimi Jaco
maczek neuczinil Bogupha
lowÿ gwaltu wyego dzedzine
oyenʃze nan ʃzalowal tego
dna abil wthen czaʃz ʃznamÿ
poʃzpolu