Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1418 Pisarz: 11 Numer roty: 240
Planscowo. Testes pro parte Naczkonis de Planscowo contra Stephanum de Vigroszewo: primus Troÿanus de Planscowo, secundus Johannes de ibidem, tercius Mathias de ibidem, quartus Sandiuogius de Volanouicze, quintus Stanislaus Diman de Boyanicze, sextus Stephanus de ibidem. — Rotha:

Tako gim pomoʃzÿ bog Jako tho
ʃwathczimi Jako Naczek widzirʃzal
czanʃcz dzedzÿnÿ wplanʃcowe trzi
dzeʃczi lath itrzi latha dobro
wolne o yeʃz gÿ Jacuʃz ÿ Scze
pan yHanca Swigroʃzewa
poʃziualÿ ÿʃzalowalý nan