Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1418 Pisarz: 11 Numer roty: 239
Vinecz. Testes pro parte Petri de Winecz contra Thomam de Noscowo: primus Sandiuogius de Cobilino, qui presens fuit, secundus Kelcius de Radecz, tercius Prandotha de Senno, quartus Laurencius de Winecz, quintus Nicolaus Samb de Grochowiska, sextus Pacoslaus de Cobilicze:

Tako yemu pomoʃzÿ bog Jacom
przithem bil. [kedi potraʃz ] Jaco
czo Thomaʃz napotra ʃzaliʃth
ʃzalowal tho yeʃth Clodzinʃkÿ
micolaÿ then dluk naʃzø prze
ÿanl a potraʃz liʃthu Thoma
ʃzewÿ nemÿal dacz