Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1415 Pisarz: 11 Numer roty: 236
Alii in testimonium:

Takogim pomoʃzÿ bog Jako
tho ʃwathczimi Jako bodzâtha
neʃzaplaczil poltorigrziwny goʃ
lawowÿ wthen czaʃz kedi gy o
poʃlem obʃzilal