Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1415 Pisarz: 11 Numer roty: 234
/...// Rotha:

Tako gim pomoʃzý bog {+} Jako
tho ʃwathczimi Jako Jaroʃlaw
viderʃzal then layʃz dobrowolne
trzilata oyenʃzey Broniʃz obʃza
lowal anigdigo przedlathi
wprawo newʃtawal