Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1415 Pisarz: 11 Numer roty: 233
Rotha pro parte Sandiuogii de /S//curky, qua iurabit:

Taco gemu pomoʃzÿ bog J<...>
thø lankø oczecz moÿ dzerʃl
ymoÿ brath y ya pomyem
czczu poʃzecene yaco woyt<...> udze ʃzekly