Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1415 Pisarz: 11 Numer roty: 231
Rotha wenerabilis viri domini abbatis de Mogilno:

Tako yemu pomoʃzÿ bog {+} Jacom
Ia doʃzicz vczinil Marczinowÿ ʃza
dwe grziwne ʃzaʃluʃbø ÿego