Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1415 Pisarz: 10 Numer roty: 229
Daroniczgorkÿ. Testes pro parte Petri de Daroniczgorky kmethonis et contra strenuum Daronem de ibidem: primus Raczk scabinus, secundus Martinus Dlubacz Brescorestew kmeto, tercius Johannes Corszna kmetho de Daroniczgorky, quartus Andreas Pýscowicz ortulanus de ibidem, quintus Stanislaus dictus Slaw/c//owicz de Gorký, sextus Johannes /M//icoszewicz de ibidem:

<...> pomoʃzy bog etc. ýacoýeʃth <...> neprzipuʃczýl cucupnemu
<...> ʃgork aleý caʃzal prziʃan [przeʃ] {przecziwÿemu} przeʃdzanký <...> ʃtraczil dwadzeʃcza grziwen