Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1415 Pisarz: 10 Numer roty: 228
Celuschczino. /I//tem pro parte Stephani de Celusch/czino// et contra Jaroslaum de Staw: /primus T//homislaus de Zolce, qui presens /fuit, se//cundus Paulus Cosz de Zolce, /tercius// Paulus de ibidem, quartus Nicolaus Juthsky de ibidem, /quintus...// Celuschcino, sextus /...// de ibidem:

<...> pomoʃzÿ bog {+} ýacom przitem bÿl yʃze Scepan neranczÿl
ʃzapolczwarti grziwny Jaroʃlaowý aley
ʃzachuʃthi ýtimu vroczÿl