Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1415 Pisarz: 10 Numer roty: 226
Przeseca induccio testium. Testes pro parte domini Przibislai de Przeseca et contra Gignacium de Popowo: primus Nicolaus Brlok, qui fuit presens, secundus Marcus de Planscowo, fuit presens, tercius Nicolaus Rasca de ibidem, quartus Nemsczon de Studzenecz, quintus Martinus de Choceszewo, sextus Petrus de Jesthwastowicze:

Tacogim pomoʃzÿ bog {+} ýacoʃzmy przi
tem býlý czo byl wranczýl przibiʃlaw
Potrka myelʃzinʃkego do ginacza wʃczecz
grziwen {groʃzy} {ʃirokich} toýeʃt ginacewý ʃzaplaczýl