Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1397 Pisarz: 3 Numer roty: 22
Hec est rotha Johannis in Sczampe, ducit testes contra Matiam [Johannem] in Cchlandowo: primus Arnoldus de Gorinino, secundus Nicolaus Drapes Wangerski, tercius Johannes vicarius in Cleczewo, quartus Theodricus Mroczkowski, quintus Petrus Gurowski, sextus plebanus Boxa in Stralkowo. — Hec est rotha:

Taco gim pomoʃi bog yʃwanti + yaco to ʃwad
czimi iaco micolay Sedl nanaʃzø dzedzinø
gewaltem yurznøl neweʃcze nos