Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1415 Pisarz: 10 Numer roty: 217
Grilewo. Testes pro parte Swansconis de Grilewo contra Martinum de Colipký: primus Nicolaus de Szirnikÿ, secundus Sbiluthus Cosicowo, tercius Jasco de ibidem, quartus Mscigneus de Scepice, quintus Thomco de Scepice, sextus Brzosza de Szalesze:

Tacogim pomoʃzý bog {+} etc., ÿaco tho
ʃwathczimý ÿaco [ʃwanʃzek ] czo marczin
ʃzalowal naʃzwanʃký ocone openandze
[oʃzrzebbro] oʃzrzebro, obidlo yoʃzitho ýaco
oʃzmdzeʃzanth grziven ypancz tego ʃwanʃz
neÿma poiego oczczu